Körmendi ajánlat

Először is köszönöm a lehetőséget, viszont amit fel tudnák rakni oda, 8 mezőben, az ehhez hasonló, s ahhoz meg hogy kifejtsem aminek ugyanis meg kell történnie, mert másképpen az ember pusztítja el saját magát:

Jónás próféta könyvéből 3. rész
 

2. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, a mit én parancsolok néked.
3. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, három napi járó föld.
4. És kezde Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiálta és monda: Még negyven nap, és elpusztul Ninive!
5. A niniveiek pedig hivének Istenben, és bőjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének.
6. És eljuta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveté magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozék, és üle a porba.
7. És kiáltának és szólának Ninivében, a királynak és főembereinek akaratából, mondván: Emberek és barmok, ökrök és juhok: semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak!
8. Hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg kiki az ő gonosz útáról és az erőszakosságból, a mely az ő kezökben van!
9. Ki tudja? talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el!
10. És látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról: és megbáná az Isten azt a gonoszt, a melyről mondá, hogy végrehajtja rajtok, és nem hajtá végre.

Ajánlatom csak ebben az évben érvényes, tehát 17 napod van arra, hogy eldöntsd kell-e neked olyan, aki évente csak akkor megy oda, ha aktualizálni kell. Magam úgy vagyok vele, ezt máshol úgyis megtudom tenni, ha elérkezik annak az ideje, s megadatik hozzá az információ. Nem a kötöttség zavar, hanem az, hogy maximalista vagyok, s nem esne jól, ha ezért megszakítanánk barátságunkat, inkább keressél más valakit, olyan személyt aki hetente többször is képes fejleszteni nálad.

Körmendi ajánlat hozzászólásai

Szólj hozzá


Kategóriák
Kereső
HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

0.029 mp